Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisteriseloste

  Henkilötietolaki (523/99) 10 §

  Laatimispäivä 6.4.2010

  1.1. Rekisterinpitäjä

  Galant Fishing

  Pohjoinen rantakatu 20

  10600 Tammisaari

  FINLAND

  1.2. Rekisteriasioista vastaava

  Galant Fishing

  Pohjoinen rantakatu 20

  10600 Tammisaari

  FINLAND

  1.3. Rekisterin nimi

  galantfishing.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

  1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

  galantfishing.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

  1.5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  - nimi

  - osoite

  - puhelin

  - sähköposti.

  1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterinpitäjä rekisteröi galantfishing.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

  1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  galantfishing.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään.

  1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

  1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  1.11. Tiedon korjaaminen

  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

  Ostoskoriin käytetyt lahjakortit